KONIŃSKA SIEĆ AED – ratujmy życie
to projekt poprawy dostępności i jakości udzielania pomocy przedmedycznej przez przypadkowych świadków zdarzenia osobom, które znalazły się w sytuacji nagłego zagrożenia życia i zdrowia, obejmujący:

A - rozmieszczenie na terenie miasta i okolic AED (Automated external defibrillator –automatyczny defibrylator zewnętrzny) dostępnych dla świadków nagłego zatrzymania krążenia,

B - oznakowanie miejsc AED zgodnie z europejskim znakiem graficznym i zgłoszenie tych miejsc do krajowego rejestru: „www.ratujzsercem.pl”

C - szkolenia z zakresu pomocy przedmedycznej (pierwszej pomocy) z użyciem AED w nagłych stanach zagrożenia życia według standardów ERC (Europejskiej Rady Resuscytacji), BLS/AED

D - akcję informacyjną propagującą wiedzę na temat nagłych stanów zagrożenia życia, sposobów udzielania pierwszej pomocy, także z użyciem AED,

E - zaproszenie partnerów społecznych, zakładów, centrów handlowych, urzędów i innych dysponentów miejsc, do których przybywa duża liczba ludności,

F - zaplanowanie bieżącego nadzoru i kontroli urządzeń, ich dostępności i sprawności.


Pomysł utworzenia Konińskiej Sieci AED powstał po ogłoszeniu 10 grudnia 2010r w Krakowie nowych WYTYCZNYCH 2010 ERC przez Polską Radę Resuscytacji, regulujących sposób udzielania pomocy osobom z nagłym zatrzymaniem krążenia. Uczestniczący w tym wydarzeniu koniński lekarz anestezjolog przedstawił później plan przedsięwzięcia dla Konina i okolic.

NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA I ZASADA DZIAŁANIA AED
Nagłe zatrzymanie krążenia to jedna z najczęstszych przyczyn zgonów. Rozpoznajemy je na podstawie nagłej utraty przytomności i bezdechu – te dwa objawy łącznie świadczą o ustaniu krążenia krwi. Jeśli w krótkim czasie nie przerwiemy tego stanu, to prowadzi on nieuchronnie do śmierci. Jednym z częstszych mechanizmów zatrzymania krążenia jest tzw migotanie komór serca. Jedynym znanym sposobem skutecznego leczenia jest wtedy defibrylacja elektryczna, którą do tej pory mógł przeprowadzić tylko przybyły na miejsce zespół pogotowia ratunkowego.

AED (Automated external defibrillator-automatyczny defibrylator zewnętrzny) to urządzenie zaprojektowane do użycia przez osoby bez wykształcenia medycznego w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia u innej osoby. W połączeniu z podstawowymi zabiegami ratującymi życie tj. uciskaniem klatki piersiowej ( zwanym dawniej masażem serca) i sztucznymi oddechami ratowniczymi, użyte wcześnie AED może przywrócić czynność serca u osoby jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Udowodniono, że każda minuta opóźnienia w użyciu AED zmniejsza szanse na przeżycie o ok. 10%, warto więc, czekając na karetkę, skrócić czas do użycia AED, użyć je samemu i zwiększyć szansę na przeżycie u osoby, której niesiemy pomoc.

Użycie AED jest bezpieczne, jego konstrukcja przewiduje, że urządzenie zastosuje wyładowanie tylko w przypadku, gdy jest ono niezbędne. Poprzedza to analiza rytmu serca osoby poszkodowanej przez przyklejone do jej klatki piersiowej elektrody AED. Urządzenie zaleci defibrylację tylko w przypadku migotania komór. Jeśli z automatycznej analizy wyniknie, że mamy do czynienia z innym mechanizmem zatrzymania krążenia ( w którym defibrylacja nie jest zalecana), urządzenie nie pozwoli na defibrylację, zaleci wtedy uciskanie klatki piersiowej i sztuczne oddychanie. Po włączeniu AED wydaje polecenia głosowe w języku polskim, nakazuje, krok po kroku, co mamy robić. Ważne jest, by podczas analizy rytmu i defibrylacji nie dotykać poszkodowanego. Urządzenie głośno i wyraźnie przypomina o tym w odpowiednim momencie.