BRACTWO SZKÓŁ im. R.Traugutta

 
 

 

Strona główna

 

 

Facebook Bractwa

 

Dąb Bractwa

 

Facebook SP6

 

           

 

Nasza szkoła należy do Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta,

skupiającego szkoły podstawowe noszące imię wybitnego Przywódcy Powstania Styczniowego. Bractwo zostało powołane do życia podczas I Zlotu Szkół im. Romualda Traugutta, który odbywał się

w Mrozach w 2006 r.

 

                                                                               

                                                                 LISTA SZKÓŁ NALEŻĄCYCH DO BRACTWA >>>

                                                                 STATUT BRACTWA >>>

                                                                 HYMN BRACTWA >>>

 

 

                                   

 

 

 

25-26 maja 2007

 

II OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Żelechowie

 

Zlot rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w miejscowym kościele, w którym bardzo gorliwie modlił się swego czasu Romuald Traugutt. Wzięło w nim udział 9 szkół.

 Ksiądz proboszcz wygłosił piękne kazanie, a Mszę św. odprawił w dwóch intencjach: o szybką beatyfikację Romualda Traugutta

i błogosławieństwo dla szkół noszących to zaszczytne imię.

Dalsze uroczystości odbyły się w miejscowej szkole podstawowej. Akademia rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Bractwa.

 

Gościem honorowym był prawnuk naszego Patrona,

płk Andrzej Juszkiewicz,

który w swym wystąpieniu nawiązał do I Zlotu i Mrozów, jako pomysłodawców Zlotu i zawiązania Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta.

Wieczorem odbyło się kolejne posiedzenie Bractwa. Zapadła decyzja, że następne spotkanie odbędzie się w Wojanowie. Drugi dzień upłynął na zwiedzaniu uroczego Żelechowa i szukaniu śladów Traugutta. Przypomnieć należy, że  w Żelechowie Romuald Traugutt spędził osiem najszczęśliwszych lat swego życia.

 

 

 

 

 

6-7 maja 2008

 

 

 

III OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Wojanowie

 

Zlot rozpoczął się odśpiewaniem Hymnu Bractwa, gospodarze ułożyli kolejną jego zwrotkę. Następnie obejrzeliśmy piękną inscenizację. Wieczorem odprawiono uroczystą Mszę Św. polową zakończoną impresjami patriotycznymi.

Drugiego dnia odbyło się posiedzenie Bractwa. Zapadła decyzja, że IV Zlot odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w Poznaniu.

Następnie wybraliśmy się na wycieczkę na Westerplatte i pod pomnik Poległych Stoczniowców w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

27-28 maja 2011

 

 

VI OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Potoku Stanach

 

 

W dniach 27-28 maja 2011r. nasza szkoła brała udział w VI Ogólnopolskim Zlocie Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta. Zgodnie ze swoim Statutem Bractwo spotyka się raz w roku na kolejnych Zlotach, każdego roku w innej szkole.

VI Ogólnopolski Zlot Szkół im. Romualda Traugutta odbył się w Szkole Podstawowej w Potoku Stany. W Zlocie wzięło udział 8 szkół z całej Polski.

Naszą szkołę reprezentowali: Poczet Sztandarowy w składzie Monika Berent, Krystian Ludkowski, Andżelika Mitulska oraz nauczycielki: Urszula Magolan, Maria Kubiak.

    Zlot rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w miejscowym kościele. Po mszy delegacje złożyły kwiaty pod  Pomnikiem Powstańców Styczniowych. Dalsze uroczystości odbyły się w miejscowej szkole podstawowej. Akademię rozpoczęto prezentacją Pocztów Sztandarowych Szkół a zakończono odśpiewaniem Hymnu Bractwa. Gospodarze   ułożyli kolejną  jego zwrotkę.                                                       

    W następnym dniu uczestnicy wybrali się na wycieczkę  po najbliższej okolicy.

 

Zapadła decyzja, że VII Zlot odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Romualda Traugutta w  Uhrze  woj. lubelskie.

 

Wróciliśmy zmęczeni podróżą ale zadowoleni gościnnością i  miłą atmosferą jaka panowała wśród uczestników.

 

 

 

 

6-7 czerwca 2013

 

VIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Wojanowie

 

W dniach 6 - 7. 06. 2013 delegacja naszej szkoły przebywała w Wojanowie na spotkaniu przedstawicieli szkół im. Romualda Traugutta.

Braliśmy udział we Mszy św. oraz uroczystości patriotycznej w szkole

a także w zabawach integracyjnych i ognisku.

Zwiedziliśmy Muzeum Hymnu w Będominie. Mieliśmy też okazję spacerować brzegiem morza w Gdańsku.

 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Wiktoria Koprowska, Wiktoria Morawska, Dawid Wanat

oraz nauczyciele: p. Iwona Kujawińska i p. Iwona Peplińska.

 

 

 

 

 

 

29-30 maja 2014

 

IX OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Koninie

 

 

                                     GALERIA >>>

                                                             PROGRAM ZLOTU >>>

                                        FACEBOOK>>>

 

                                                                                                 TV Wielkopolska >>>

                                                                                                 Konin.NaszeMiasto >>>

                                                                              LM >>>

                                                                              Konin24.info >>>

 

 

 

   Konkurs - POWSTANIE STYCZNIOWE

   Konkurs - ROMUALD TRAUGUTT

 

17 października 2014

 

SADZENIE DĘBU BRACTWA

 

Dzisiaj o godzinie 12:00 odbyło się uroczyste posadzenie

Dębu Bractwa Szkół im. Romualda Traugutta.

Dokonał tego dyrektor szkoły Grzegorz Jankowiak.

Zgromadzeni przed szkołą uczniowie zaśpiewali hymn Bractwa.

Na pamiątkę tego wydarzenia została zawieszona okolicznościowa tabliczka.

 

Dąb Bractwa został posadzony w rocznicę objęcia przez Romualda Traugutta dowództwa powstania styczniowego.

Wydarzenie to miało miejsce 17 października 1863r.

 

facebook >>>

 

 

16-17 kwietnia 2015

 

X OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Mrozach

 

 

 

 

 

19-20 maja 2016

 

XI OGÓLNOPOLSKI ZLOT SZKÓŁ

w Józefowie

 

 

W dniach 19 i 20 maja 2016 roku  członkowie szkolnego pocztu sztandarowego: Agata Górniak, Natalia Koziarska, Kacper Jackowski i Przemysław Prus uczestniczyli w XI Ogólnopolskim Zlocie Szkół im. Romualda Traugutta, który odbył się w Józefowie.  Poszerzali swoją wiedzę o patronie naszej szkoły oraz wymieniali szkolne doświadczenia z rówieśnikami z całej Polski. Godnie reprezentowali oni naszą szkołę podczas oficjalnych uroczystości, zwiedzali okolice Józefowa oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Przywieźli ze sobą dużo miłych wrażeń.

Foto SP Józefów >>>

 

 

WYKAZ ZLOTÓW BRACTWA

 

21-22 kwietnia 2006r. I   Ogólnopolski Zlot w Mrozach
25-26 maja 2007r. II  

Ogólnopolski Zlot w Żelechowie

6-7 czerwca 2008r. III   Ogólnopolski Zlot w Wojanowie
24-25 kwietnia 2009r. IV   Ogólnopolski Zlot w Poznaniu
10-11 czerwca 2010r V   Ogólnopolski Zlot w Lublinie
27-28 maja 2011r. VI   Ogólnopolski Zlot w Potoku Stanach
30-31 maja 2012r. VII   Ogólnopolski Zlot w Uhrze
6 -7 czerwca 2013r. VIII   Ogólnopolski Zlot w Wojanowie
29 -30 maja 2014r. IX   Ogólnopolski Zlot w Koninie
16-17 kwietnia 2015r.     X   Ogólnopolski Zlot w Mrozach
19 -20 maja 2016r.

XI

  Ogólnopolski Zlot w Józefowie